Angående val av webbalias

Posted on 16 september, 2007 in Språk

Sitter och funderar på valet av alias för ett webbaserat kontaktforum. Namnet man väljer sätter ju genast igång associationsbanor i hjärnan. Helst ska aliaset ge positivt intryck.

Om man till exempel väljer ”sommar tur” som alias i webbforumet så är det för det första väldigt tidsbegränsat (fungerar bäst i början på sommaren) och kan komma att tolkas annorlunda dels sent på sommaren (att man är man desperat) och dels mitt i vintern (att man är ute i god tid). För det andra är det här exempelaliaset särskrivet, vilket avslöjar en del om personens språkkunskaper, om man är noga med sådant.

Powered by ScribeFire.

comments: Closed