Översättning ända in i databasen

Posted on 6 april, 2009 in Datorer, Palm, Windows, Linux

Jag har testat att använda komponenten QPersonel för sortering och listning av personer på en webbplats och har förutom de sedvanliga justeringarna för att få programmet att exekvera smidigt i just min datormiljö även översatt det till svenska.

Översättningen blev en utmaning, dels för att underlaget var en mycket tafatt engelsk översättning av det turkiska originalet (QPersonel utvecklas i Turkiet) och dels för att ställena som behövde översättas var spridda till olika kodfiler — och dessutom saknades några av variablerna i språkfilerna. Det visade sig också efter lite letande att en del av texten som behövde översättas (kontrollpanelens meny) även låg hårdkodad i databasen! Ajaj.

Kontrollpanelens meny fick jag översätta genom att utföra med följande mysql-kommandon:

update jos_components set name = 'Kontrollpanel' where id=164;
update jos_components set name = 'Personal' where id=165;
update jos_components set name = 'Avdelningar' where id=166;
update jos_components set name = 'Kommentarer' where id=167;
update jos_components set name = 'Administration' where id=168;

Id-attributets värden ovan är med största sannolikhet andra i din databas, men som tips betyder ”Yorumlar” ”Kommentarer”.

comments: Closed