Joomla 1.5.9 och Community Builder 1.2

Posted on 13 februari, 2009 in Datorer, Palm, Windows, Linux

Här är ett tips till dig som ska installera Joomla 1.5.9 och Community Builder för första gången (och kanske även har Loopia som internetleverantör), eftersom installeringen annars ger felmeddelandet som listas sist i detta inlägg:

  • lägg till set_time_limit(360);i index.php i rot och administrator på din webbplats (cb är ett stort paket och behöver exekveringstid för att kunna installeras)
  • ersätt sedan rad 172 i installer.php i libraries/joomla/installer med raden: return (!empty($this->_paths[$name])) ? str_replace('\','/',($this->_paths[$name])) : $default;
  • ersätt till sist rad 268 i component.php i libraries/joomla/installer/adapters med raden: require_once ('/'.$this->parent->getPath('extension_administrator').'/'.$this->get('install.script'));
  • (denna kod ersätter bakåtsnedstreck med framåtsnedstreck i katalognamnen samt lägger till extra snedstreck i början på katalogväg, så joomlas installerare hittar rätt filer)

    Felet som installeringen ger i början ser ut så här:

    Warning: JInstallerComponent::require_once([...]administratorcomponentscom_comprofilerinstall.comprofiler.php) [function.JInstallerComponent-require-once]: failed to open stream: No such file or directory in \[...]librariesjoomlainstalleradapterscomponent.php on line 268

    Fatal error: JInstallerComponent::require_once() [function.require]: Failed opening required '[...]administratorcomponentscom_comprofilerinstall.comprofiler.php' (include_path='.;C:php5pear') in \[...]librariesjoomlainstalleradapterscomponent.php on line 268

comments: Closed