GTD:s Någon dag/Kanske-lista

Efter drygt sex år med GTD-metoden (Getting things done, efter David Allen) har jag äntligen tagit tag i och bestämt mig för hur jag ska formatera Someday/Maybe-listan.

Someday/Maybe-listan, eller Någon dag/Kanske (NDK) på svenska, har genom åren växt och börjat spreta åt alla håll. Den har förvisso fått mig att bland annat börja ett nytt intresse (segling), byta till billigare el och öka kontakten med släkten på min mors sida, men på sistone har den blivit allt mer otymplig.

Jag blev därför glad när jag fann en inspirerande artikel hos Tools for Thought om Sju fel med Someday/Maybe-listan (sve. Någon dag/Kanske). Tipset för att gallra NDK-listan är att skilja på fantasier och det som jag kan känna mig förpliktigad att göra, det som jag alltså gärna vill göra, bara de rätta villkoren infinner sig; det vill säga, om jag hade tid, pengar eller resurser för det. Fantasierna, som till exempel att jag någon gång vill besöka Shanghai, ska jag förvisso skriva ned, men dessa har jag i en Checklista istället, så som det tipsas om i Seven Problems-artikeln ovan.

Detta är ännu en erfarenhet som jag kan ta med mig till vår nystartande GTD-kurs på jobbet på onsdag.

comments: Closed