Gående, håll till vänster!

Posted on 15 oktober, 2019 in Okategoriserade

Gående, håll till vänster! Idag den 15 oktober är det ett år sedan trafikförordningen uppdaterades med information om vilken sida man ska gå på, på en kombinerad gång-, cykel- och mopedbana (gc-bana):

”Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.” (Trafikförordningens 7 kap. 1 § ,utdrag).

Det är alltså samma sida, vänster, som på en vanlig körbana. På en gc-bana kan den gående och mötande cyklist då ha ögonkontakt med varandra och motverka risken för eventuella olyckor. Och formuleringen ”om möjligt” är bra eftersom man som gående då kan använda höger sida temporärt t.ex. när man behöver passera någon annan gående på väg åt samma håll på en gc-bana.

Har du märkt någon skillnad på vilken sida folk går på?

comments: Closed