Frukost eller inte före morgonträning?

Posted on 14 september, 2012 in Träning

Nu verkar kostforskarnas motsvarighet till Mythbusters till slut ha visat om man förbränner mer fett med eller utan frukost vid morgonträning.

Det är i en italiensk studie (Paoli m.fl., 2011, Exercising fasting or fed to enhance fat loss? Jrnl of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 12 (1), s. 48-54) som man har låtit åtta träningsvana män frivilligt delta i experimentet som varade över två veckor för varje fall, ett första där alla fick äta frukost före morgonträningen och ett andra där alla åt frukosten först efter morgonträningen. Man hade en veckas uppehåll mellan de två experimenten.

Syreförbrukningen såväl 12 timmar som 24 timmar efter träningen var signifikant högre när försökspersonerna hade ätit frukost före morgonträningen än efter. Med andra ord, de som hade ätit frukost och sedan tränat förbrukade mer energi (förbrände fler kalorier) vid morgonträning, jämfört med om man åt frukosten först efter träningen.

Man mätte också RER (Respiratory Exchange Rate), eller den respiratoriska kvoten, kvoten mellan inandat syre och utandat koldioxid. RER var signifikant lägre när försökspersonerna hade ätit en frukost innan morgonträningen. När RER minskar så använder kroppen mer fett för sitt energibehov; man förbränner alltså även mer fett när man morgontränar med frukost i magen jämfört med ingen frukost.

Len Kravitz (Fitness Journal, maj 2012, s. 23) rekommenderar att man äter eller dricker något lättsmält 20-30 minuter före morgonträningen. Eftersom glukos är den energikälla som de flesta övningar kräver så bör maten innehålla mest kolhydrater, som t.ex. frukt, bröd, energikakor och energidrycker och helst med lågt glykemiskt index. Detta ökar förbränningen av fett under och efter morgonträningen. Man bör också dricka lite vatten innan träningen, för en bra vätskebalans.

Se till att äta en lätt frukost alltså, innan du tränar på morgonen!

Länk till artikeln.

comments: Closed