Produktivitet och livsdrömmar

Lyssnade på en bra beskrivning av vad ”att vara produktiv” egentligen borde vara, i en poddsändning med VD:n för Llamagraphics. Använder deras Life Balance-programvara i min handdator.

”Att vara produktiv” innebär att ha balans mellan förebyggande, agerande och reagerande (eller på engelska: proaction, action och reaction).

• ”Förebyggande” är planering och anpassning till målen man har; att veta vad man vill och varför.

• ”Agerande” är när man utför de saker man har planerat att göra.

• ”Reagerande” är när man agerar på grund av att situationen eller andra kräver det; när man väljer att gå i en annan riktning än den man gick i först; när man omvärderar sitt val.

Ofta misstar man produktivitet som enbart bestående av Agerande, eller enbart Agerande och Reagerande. Då saknas den Förebyggande delen, som gör att man kan uppfylla sina livsdrömmar.

Randy Pausch, professor i virtuella världar vid CMU, har en härlig föreläsning på webben om just hur man kan agera för att uppfylla sina livsdrömmar; den kallas för hans ”sista föreläsning” och är från den 17 september 2007. Han gav föreläsningen eftersom han visste att han var döende i cancer och han gick bort i somras. Föreläsningen är insiktsfull, underbart nördig, akademisk, inspirerande och underhållande på samma gång. Han har i en annan föreläsning även talat om sin syn på tidshantering, där han bl.a. sammanfattar Stephen Coveys Seven habits-bok.

I programmet Life Balance går det att ställa in vilken balans man vill ha på sina aktiviteter med hjälp av ett pajdiagram. Programmet prioriterar och påminner sedan en om de aktiviteter som man inte har utfört på ett tag och som krävs för en bra balans.


Flattr this

comments: Closed